Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.11.2022 14:27 (Üye) Soru : merhaba sayın danışman, sadece avukatlık faaliyetiyle iştigal eden serbest meslek mensubu defter beyan siteminde defterleri tutulmaktadır. İsteğe bağlı Defter beyan sisteminden, serbest meslek kazanç defterinden 1.sınıf bilanço usulüne göre defter tutmaya geçebilir mi? avukatlık konusu dışında kiraya verdiği binayı envanterine kaydedip, kdv sini indirebilir mi? envanterine kaydederse, kira geliri için makbuz mu düzenlemeli, adına stopaj mı beyan edilmeli. teşekkürler

Cevap : Serbest meslek erbapları istelerde Bilanço usulüne göre defter tutamazlar.İş yeri (Büro) dışındaki sahip olunan G: menkuller deftere kayıt edilmez. Bu müşterinizin elde ettiği Kira gelir GMSİ dır. Geliri Yıllık beyananmeye dahil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.