Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2022 11:11 (Üye) Soru : Merhabalar, yakacak yardımı tebliğ 09.11.2022 de yayınlandı ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girdi, bizler şirket olarak önceki yıllardan beri 250 TL yakacak yardımı yapmaktayız, kasım bordrosuyla birlikte bu tutarı vergi ve sgk primleri dışına çıkartmamız da herhangi bir sorun olur mu? (brüt ücrete yeni ekleme yok yıllardır eklenen tutarın istisna kapsamına alınması var). ilave olarak Aylık yaptığımız yardım tutarını tamamen vergi dışına çıkartabilir miyiz? yoksa kasım ayı için 250 TL nin sadece 21 günlük kısmını mı vergi ve prim dışında tutmalıyız, desteklerinizi rica ederim,

Cevap : Yayımlanan Tebliğ değil , Kanundur .7420 sayılı kanun Geçici 1. maddesi aşağıdadır. Madde 09/11/2022 tarihinde yürülüğe girmiştir.Bu tarihden sonra 1.000 TL ye kadar yapılacak yakacak yardımı için GV ve sgk kesintisi yapılmayacaktır. 7420 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.