Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2022 11:50 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Tiyatro oyun yazarlığı yapan mükellefim Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif hakları genel müdürlüğünden yazmış olduğu oyunları Tescil edildi ve vergi dairesinden istisna yazısı alındı. Bu durumda mükellefim gelir vergisi mükellefi Ticari kazanç olarak açık kaydı bulunmaktadır. Telif hakkında sahip olduğumuz oyunları karşı tarafa nasıl belgelendirmeliyiz? KDV'siz Faturamı düzenlemeliyiz yada karşı taraf gider pusulası ile mi bu oyunları almalıdır. Ayrıca bu istisnadan yaralanabilmek için Serbest Meslek Mükellefiyeti de açmalı mıyız?

Cevap : GVK 18. maddesine göre yazarların elde ettiği telif kazançları GV den istisna edilmiştir. Telif ödemesai yapan kurum veya mükellefler ödemeden % 17 GV stopajı yapar.Bu vergi nihai vergidir. Müşteriniz için tescil ettirdiğiniz Ticai kazanç mükellefiyeti bu gelir için kullanılmaz. Elde edilen telif için Belge (fatura) düzenlenmez. Bu gelirin yıllık toplamı 880.000 TL (2022 için ) den az ise yıllık GV beyananmesine dahil edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.