Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.11.2022 07:54 (Üye) Soru : 30/09/2019-21/02/2020 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesinin mütevelli heyetinde üye olarak bulundum. Üniversite sgk prim borçlarını ödemediğinden dolayı sgk kurumu beni müteselsilen sorumlu tutarak, 20/9/08.............2020/02 dönemi 7 aylık sgk prim borçlarını ödeme emri ile tarafıma tebliğ etti. 1- üniversite mütevvelli heyeti sgk prim borçlarında müteselsilen sorumlu tutulabilir mi? çünkü yetkiler ilk toplantıda mütevelli heyeti başkanına verilmiştir. 2- mütevelli heyeti sgk ve vergi dairesine karşı müteselsilen sorumlumudur? bu ödeme emrine itiraz etmem gerekiyor ise 6183 ve vakıflar kanunun hangi maddelerine göre itiraz etmem gerekiyor. yardımcı olmanızı rica ediyorum. teşekkürler

Cevap : asil sorumluya ulasılamadığı yerlerde Kurum alacaklarını tahsil için alt yetkililere de başvurabilmektedir. Vakıf Tüzügünde mütevelli heyetinin sorumlulukları düzenlemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.