Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2022 16:32 (Üye) Soru : Diplomatlara sağlanan Kdv Muafiyetine konu olan mal ve hizmet türleri listesine nereden ulaşabilirim Teşekkürler

Cevap : KDV den mufiyet olmaz. KDV de İSTİSNA olur .İstisna ve muafiyet farklı kavramlardır. Bahsettiğiniz gibi bir liste olmaz. KDV nin 15. maddesi aşağıdadır. Madde 15 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.