Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2022 16:57 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Üstadım, Personellerimize aylık 250 TL özel sağlık sigortası ödemesi yapıyoruz. Personeller poliçelerini tarafımıza getiriyor. Burada yapılan bu ödeme sınırlar çerçevesinde gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna bildiğim kadarıyla. Ancak ödenen bu tutarı personelin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapabilir miyiz ?

Cevap : Çalışanların kendilerinin yaptırmış olduğu sigortalar için GVK 63/3. maddesindeki oran ve koşullara göre matrahdan indirim yapılır. GVK 63/3. Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik , işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Personele Sigorta işveren tafından yapılır ise yapılan ödemenin Brüt tutarı Brüt maaşa eklenir.Yukarıdaki hüküme göre indirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.