Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2022 11:17 (Üye) Soru : Merhabalar; 06.04.2008 tarihli ve 26839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesinde, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde %1 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir. Konu ile alakalı ALO 189' u aradım ama uygulamasının olmadığını söylediler. Acaba konunun uygulaması var mıdır?

Cevap : Aktife kayıtlı Binek otoların satışında % 1 oranında KDV hesaplanır .Kiralama işi yapan mükelleflerin sattıkları binek otolar içinde % 18 KDV hesaplanır. Binek oto dışındaki tüm taşıtlar için uygulanacak KDV oranı % 18 dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.