Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.11.2022 09:43 (Üye) Soru : Sayın danışman 9 kasım da resmi gazete de yayınlanan çalışana 1.000 TL doğalgaz elektrik yardımı (SGK Ve vergi ) muafiyet için bordro da hangi satırda göstermeliyiz. Bankadan ödeme yaparken maaşının içinde mi? yoksa ayrıca ne olarak bildirmeliyiz. Teşekkür ederim.

Cevap : Eğer günlük yemek ücreti istisnası çalışana nakdi olarak ödenirse, bordrosuna dahil edilir ve gelir vergisine tabi olur. Bu duruma SGK açısından bakacak olursak da iş günü bazında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı PEK (Prime Esas Kazanç) matrahından istisna edilmektedir. Yani nakit yemek ücreti yemek bedeli istisnasında belirlenen tutar üzerinden SGK primi hesaplanmamaktadır.Ancak, çalışana verilen günlük nakdi yemek ücretinin sadece belli bir tutarı SGK prim hesabında istisna bulunmaktadır. İşverenin çalışana verdiği yemek parası mevzuata göre belirlenen yemek tutarından (2022 yılı için 51 TL) fazla ise, sınırı aşan kısım kadarı SGK prim hesabında dikkate alınarak, kalan diğer kısım da SGK prim hesabına dahil edilmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.