Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2022 11:17 (Üye) Soru : 7420 Sayılı Kanun ile çalışanlara aylık 1.000.- TL' na kadar ödenecek olan Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Desteği GV ve SGK istisna tutarı, çalışma gününe göre mi? hesaplanacak, yoksa ayda kaç gün çalışırsa çalışsın sabit 1.000.- TL' ndan mı? hesaplanacak. Teşekkür ederim.

Cevap : Çalışılan gün sayısı ile bir sınırlama yok. YAKACAK YARDIMI : 7420 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (09/11/2022) itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Yukarıdaki madde metnine göre; Yakacak yardımı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 09/11/2022 den itibaren işveren tarafından işçiye ödenen 1.000 TL na kadar olan yakacak parası sgk priminden ve GV den istisnadır. Madde metninde DV istisnası olmadığı için bu ödemeden DV hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.