Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2022 07:43 (Üye) Soru : Merhaba, Dubai merkezli bir şirket Türkiye'de Limited / Anonim şirket kurmak istemektedir. Şirketin sahibi Dubai'deki tüzel kişilik ve temsilci olarak da şirket ortağı olmayan bir gerçek kişiyi atayacaktır. Temsilci Türk veya yabancı olursa her iki durumda da sigortalılık durumu nasıl olacaktır. ? Teşekkürler.

Cevap : limited şirketlerin Türkiye’de ikâmet etmeyen yabancı şirket müdürü ve münferit imza yetkililerinin Türkiye’de fiili bir çalışmasının olmadığı durumlarda çalışma izni almalarına gerek bulunmayacaktır. Ancak, aksi durumda bu kişilerin Türkiye’de çalışacak olmaları durumunda Bakanlık nezdinde çalışma izni talebinde bulunulması gerekecektir. Öte yandan, limited şirketlerde şirket müdürü olan tüzel kişiliğin gerçek kişi temsilcisi yabancının şirket müdürü görevinin yanı sıra şirketteki tek imza yetkilisi olması durumunda bahsi geçen temsilci için çalışma izni talebinde bulunulması gerekecektir.çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunup bulunulmadığı fiili çalışmanın mevcut olup olmadığına göre değişecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.