Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2022 15:34 (Üye) Soru : Sayın danışman , 213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177-178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri, sınıf değiştirme şartlarında, KOKOREÇci+Meşrubat perakende mükellefi sınıf değişikliğinde hangi maddeye göre değerlendirmeliyiz. TEŞEKKÜRLER.

Cevap : Kokoreç+ meşrubat faaliyetinizde defter tutma bakımından tabi olacağınız sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.