Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2022 15:38 (Üye) Soru : Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Zorunlu mu ? Meslek Mensubu olarak kapanış tasdiki yasal süresinde yaptırmadığım için mükellefe karşı bir yasal zorunluk-sorumluluk var mıdır ? Süresinden sonra yapılan kapanış tasdiki için şirkete ceza kesilirse burada benim sorumluluğum var mı veya cezayı bana rucü edebilirler mi ?

Cevap : TTK hükümlerine göre Yevmiye defterleri Haziran ayı sonuna kadar yapılması zorunludur. Süresi içinde yapılmayan tasdik hiç yapılmamış sayılır.TTK ve VUK hükümlerine göre defterler mükeller tarafından tasdik ettirileceği hükmü vardır. Ceza mükellefe kesilir. Mükellef rücu davası açabilir.Dava sonucu ne olur onu bilemeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.