Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2022 18:54 (Üye) Soru : Türkiyede bir limited şirketi ortağı Türk vatandaşıyım. Polanyaya şahsi olaran taşındım , şahsi ikametim Polonyada . Ancak Türkiye ikametgahlı bu limited şirketimin faaliyeti devam etmektedir. Bu limited şirketten dolayı 4b sigortalılığım bulunmaktadır. Yukardaki bilgiler ışığında Polanyaya taşınmış olmam 4b sigortalılığımı durdurur mu ? Durdurabilir miyim ?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 9/b-7. maddesinde; herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden kişinin o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir gün öncesinden 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığının sona ereceği belirtildiğinden, Bağ-Kur sigortalılarının; yabancı ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir gün öncesinde Türkiye’deki Bağ-Kur sigortalılıkları sona erdirilir, o ülkedeki sigortalılıklarının sona erdiği tarihten sonraki günden itibaren Türkiye’deki Bağ-Kur sigortalılıkları yeniden başlatılır. Dolayısıyla sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülkelerde sigortalı olunan süre ile çakışan ülkemizdeki Bağ-Kur sigortalılık süreleri iptal edilir. Kişinin Türkiye’deki Bağ-Kur sigortalılığına dayanak teşkil eden ziraat odası, meslek odası üyeliği, vergi mükellefiyeti, şirket ortağı gibi kayıtları devam ettiği sürece, yukarıda belirtilen istisnai durumlar dışında yurt dışında bulunduğu sürelere ait Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.