Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2022 11:35 (Üye) Soru : merhaba 21.02.2022 tarihinde alınan yapı ruhsatımız ile ilgili olan inşaatımız bitmiştir. Ancak işçi maliyet hesaplaması konusunda tereddüdümüz bulunmaktadır. SGK da “başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınacağı” şeklinde ibare yer almaktadır. Bu sene çıkan 3 adet tebliğ bulunmaktadır. bunlara göre işçilik maliyeti hesaplamasında 3000 4275- 4650 birim maliyetlerden hangisini yada inşaat ruhsatında yazılı olanı mı YAPININ BİRİM MALİYETİ olarak dikkate alacağız.

Cevap : 2022 yılı için dikkate alınacak olan birim maliyet bedelleriyle ilgili olarak SGK’nın 20.09.2022 tarihli Talimatnamesinde; Özel nitelikteki inşaat (bina) işyerlerinde yapılacak asgari işçilik hesaplaması ile ilgili olarak; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından, 2022 yılı içerisinde başlayıp; 02.06.2022 tarihinden önce bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 18.02.2022, 02.06.2022 – 30.06.2022 tarih aralığında bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 21.06.2022, 01.07.2022 tarihi ve sonrasında bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 13.09.2022, Tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan sırasıyla 2022/1, 2022/2 ve 2022/3 nolu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğlerdeki maliyet bedelleri esas alınarak asgari işçilik hesaplamalarının yapılacağı, Diğer yandan, 13.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 3. Maddesinde “Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denildiğinden, 2022 yılında başlayıp biten ve 13.09.2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan işyerlerinin SGK müdürlüklerince yapılacak asgari işçilik araştırma işleminin, başvuru tarihinde yürürlükteki tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu durumdaki özel nitelikteki inşaat işleri için yeniden araştırma işlemi de yapılmayacağı, Belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.