Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2022 09:32 (Üye) Soru : MRH Defter yazdıracağım ama defteri kebir sayfam yetmemektedir. defteri kebir yazdırırken kebirleri hesaplarını ayrı ayrı sayfada yazdır dersem sayfa yetmiyor bu tercihi seçmeden bir a4 kağınında hiç boşluk atlamadan yani 100 kasa hesabını (3 satır yazdıktan sonra ) bitiyor sayfada boşluk kalıyor bu boşluktan başlayıp 101 nolu hesaba geçince defter sayfa yetmektedir. bu şekilde defteri yazdırabilirmiyim

Cevap : Ticari defterler VUK da belirtilen sürelerde yazılır. Tasdik edilen sayfalar dolmadan önce ek defter tasdik ettirilir. (VUK 225. Md.) Bahsettiğiniz şekilde bir yazım olmaz. Tasdik Şekli VUK Madde 225 Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur: a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasiyle teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir. b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukardaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur. Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.