Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2022 10:24 (Üye) Soru : Sayın üstad, yeni çıkan kanun ile işçiye ödenen yemek bedeli sgk istisnası 51,00 TL olarak belirlendi.Bu istisna, işçiye veya işçi adına üçüncü kişilere yapılan ödemelerde geçerli.Buradaki üçüncü kişilere yemek kartı firmaları girmekte midir? Normalde sgk dan muaf olan yemek kartı bedelleri artık istisnayı aşan kısmı kadar prime mi tabi olacaktır? Şayet yemek kartına yapılan ödemeler de artık prime tabi olacaksa istisna tutarı olan 51,00 TL nin üzerine KDV'yi de ekleyerek mi istisna uygulanacak? Saygılarımla.

Cevap : işverenin çalışanlarına işyerinde veya müştemilatında yemek sağlaması veya yemek kartı vermesi alternatiflerine ilaveten belli tutara kadar nakden verilecek yemek bedelleri de ücret matrahına dahil edilmeyecek, başka bir deyişle yemek bedeli istisnası olarak işlem görecektir. 51 TL yi aşan tutar ne olursa olsun prime tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.