Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2022 14:29 (Üye) Soru : Değerli Üstadım 2022 yılındai şletme hesabı özetine göre defter beyan sistemine göre defter tutan otel işletmesi 2023 yılında defter beyan sistemine göre işletme defteri tutmaya devam edecek midir ?, E- Deftere geciş gerekmekte midir ?

Cevap : Yıllık hasılatı Bilanço esasına göre defter tutma hadlerini aşmıyor ise DBS işletme defterine devam edecektir. Otel işletmeleri 01/07/2022 den itibaren e-fatura kullanıma başlamışlardır. E-fatura kullanan e-defter tutacak dite bir zorunluluk olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.