Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2022 14:42 (Üye) Soru : Ustad merhaba,dükkanı olan malzeme kullanarak elektrik tamir işleri yapan bir vergi mükellefi basit usule tabi olarak defter tutabilirmi.

Cevap : Gerçek usulden basit usule dönüş şartı: Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, GVK 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi GVK 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.