Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2022 14:57 (Üye) Soru : Sayın yetkili , 2022 cirolarına bağlı olarak 2023 yılında bilançoya geçme hadleri nedir. Saygılarımızla

Cevap : 2023 YILINA İlişkin Sınıf değiştirme hadleri henüz yayımlanmadı Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.