Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2022 09:12 (Üye) Soru : firmamızın 2021 yılı brüt satışları 56bin TL olmasına rağmen 649-HS / BAĞLI MENKUL KITMET TEMETTÜ GELİRLERİ sebebiyle 4milyon olan haddi geçmektedir. 2023 yılında e defter geçişi zorunlu mudur ? teşekkürler.

Cevap : e-deftere geçmek için Esas faaliyet konusundaki BRÜT SATIŞ HASILATI dikkate alınır (.600-601-602 Hesaplar)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.