Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2022 10:31 (Üye) Soru : Değerli danışman gerçek kişi otel işletmesi 2022 yılında bilanço usulüne göre defter tutmakta,aralık ayında açıklanacak olan V.U.K.177 maddedeki hadlerin altında kalması durumunda 2023 yılı için Defter Beyan sisteminde işletme defteri tutabilir mi? yada 2022 yılında bilanço da olduğundan 2023 yılında E defter mi tutacaktır

Cevap : Otel işletmeciliğinde ; Sınıf değiştirmde ; bilanço usulüne göre tutulan defter, e- defter veya kağıt ortamında defterde tutulsa hadlerin altında kalması halinde DBS den defter tutabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.