Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2022 11:47 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışmanım, firmam çalışanlarına (çalışsanın kendisine)özel sağlık sigortası yaptırmıştır. Sgk açısıdan yıllık asgari ücretin %30 unu vergi açısından %15 ini geçmediği sürece prim ve vergi hesaplanmaz diye okudurm. Buradaki asgari ücret sgk de brüt tutar vergi için brütten %15 sgk primleri düştükten sonraki tutarmıdır ve bu tutarları geçmiyor ise bordroya yansıtmadan poliçeden aylık bazda direkt giderleştirebiirmiyiz?

Cevap : Brüt kavramı SGK ve GV düşülmeden önceki tutardır . 2022 için;Asgari ücret Brüt tutarı; 1-6 ayları için : 5.004.-TL 7-12 ayları için : 6.471.-TL Konu ile ilgili GVK 63/ 3.maddesi aşağıdadır. GVK 63/3. Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik , işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.