Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2022 14:36 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 2022 yılı gayrisafi iş hasılatı (servis taşımacılığı mükellefi) 308.000 .TL olan bir mükellef 2023 yılında bilanço defterine tabi olur mu? (Başka bir faaliyeti yok.) Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Saygılarımla,

Cevap : 2023 YILINA İlişkin Sınıf değiştirme hadleri henüz yayımlanmadı . Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.