Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 10:18 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Personellere sağlanan yemek kartı yardımı ile ilgili bilgi almak istiyorum. Çalışanlara sağlanan yemek kartı bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeli midir? İstisna tutarını aşan 51,011 TL nin üstü mü dahil edilmelidir? Ya da bu ikisi de dahil edilmeyip gelir vergisi kesintisine mi tabi tutulmalıdır? Yapacağım işlemle ilgili kısaca bilgi vermenizi müsaadelerinizden rica ederim.

Cevap : yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin yüzde 23,65’ inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir. Bu durumda, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar, Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı) Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.