Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2022 11:43 (Üye) Soru : Merhaba, Serbest meslek mükellefiyeti olan ve E-smm olan bir doktordan, hizmet verdiği hastane biz e-smm istemiyoruz diyerek kendisinden fatura kesmesini istiyor. Bu serbest meslek erbabı olan doktor un e-arşiv sisteminden fatura da kesmesinde bir sakınca var mı?

Cevap : Serbest meslek mensupları fatura düzenleyemez. E-smm düzenlemek zorundadır.Sakınca değil e-smm yerine e-arşiv fatura düzenlenmesi halinde ceza ile karşılaşılır. Ticari kazanç sahipleri fatura düzenler.Serbest meslek mensuplar SM Makbuzu düzenler bu VUK nun emredici bir hükmüdür. Bu hükme uyulması zorunludur. Birileri istedi diye hukuka aykırı işlem yapılmaz. Hastane muhtemelen Doktorun tek kişilik şirket kurarak e-arşiv fatura düzenlemesini talep etmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.