Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 10:24 (Üye) Soru : hocam iyi günler asgari ücret alan işçi kıdem ve ihbar tazminatı aldığında asgari ücretten istisna olan gv ve damga vergisi beyan edilirmi yoksa sadece kıdem ve ihbar tazminatının gv ve damga vergisimi beyan edilir.saygılar

Cevap : 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir. Dolayısıyla, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarınıaşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek,aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir. İhbar tazminatı da GVK 61. maddeye göre ücrettir. Gelir vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.