Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2022 12:23 (Üye) Soru : E-Gİder pusulası başvuru ve kullanma zorunluluğu ile ilgili ciro veya sektör kriteri var mıdır? teşekkürler

Cevap : VUK 509 sayılı Genel tebliğde aşağıdaki tanımlama yapılmıştır. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Başkanlık(GİB) , riskli veya vergi uyum düzeyini yetersiz bulduğu mükellef ya da mükellef gruplarını yazılı bildirim yaparak e-Gider Pusulası uygulamasına geçmeye zorunlu tutar. Bakanlık bu mükellefleri faaliyet, ciro, sektör ve tutara bağlı bulunmaksızın geçiş için zorunlu tutar. Mükellefler, bildirim yapıldıktan sonra 3 ay süre içinde bu uygulamaya geçmek zorundadır. e-Gider Pusulası geçiş zorunluluğu yazılı olarak bildirilen mükellefler, bildirimde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya dahil olmak ve gider pusulalarını e-Gider Pusulası olarak düzenlemek durumundadır. Bu mükelleflerin, bildirilen süreler içerisinde uygulamaya geçişi sağlamaması halinde mükelleflere kanunda ön görülen hükümler uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.