Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 14:47 (Üye) Soru : Sorum, istisna fazlası yemek setcard yüklemesi ile ilgili günlük Olarak 88,89+7,11 Kdv toplam 96,00 yüklüyoruz Aylık çalışma gününe göre istisna 51,00+4,08 Kdv toplam 55,08 gelen fatura kaydım 770-Yemek Bedeli 51,00 191-ind kdv. 4,08 108-İstisna Fazla. 40,92 329- X setcard. 96,00 Setcart Faturası Ücret bordrosu yaparken, %15 dilim üzerinden Örnek. Brüt ücret 3.000 İstisna Fazla yemek brüt hali 48,57 48,57 brüt kısımdan stopaj ve damga kesiyorum Kayıt 770 brüt ücret. 3.000 770 Yemek. 48,57 108-İstisna fazla yemek 40,92 360-Stoapaj. 7,29 360-Damga. 0,31 3.0000 brüt ücret sgk damga vb kesintiler ihmal edilmiştir. Sadece istisna fazla yemek istisnası göstermek için yapıldı, Setcart bedeli işveren tarafından Farura firmasına ödenmiştir. Kesilen Gelir Vergisi ve Damga vergisinden dolayı personel net maaşından azalma olmuştur. Ama 40,92 TL istisna fazlası indirilmeyen kdv beraber 108- Alınan bedelle kayıt yapılarak kapatılmıştır. Yapılan kayıt hakkında bilgi rica ediyorum.

Cevap : Yemek Bedeli Adı Altında Yapılan Ödemelerden Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Tutarın Hesaplanması Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı) Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli Sigortalılara ay içinde yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. karşılığında yemek verilebilmektedir. Bu kapsamda sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.