Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 12:06 (Üye) Soru : ilk sorum TEKNOKETNNTE FALİYET GÖSTERE bir mükellefimiz huzur hakkı vermeye başlayacağız. muhtasar beyananame verilmesi esnasında bu huzur hakkına ait kesinti uygulanacakmı. ikinci sorum ise bu huzur hakkı mart ayında şirket ortağı tarafından gelir vergisi beyannamesinde bildirmek zorundamıdır.

Cevap : GVK 61. maddesinde Huzur hakkı Ücret olarak tanımlanmıştır. Şirketlerden veya diğer kuruluşlardan alınan huzur hakları için Asgari ücret kadarlık ücret ödemesinden hesaplanan GV ve DV istisnadır İstisna edilen tutarın üzerin de ödeme yapılır ise Fazlası için GV ve DV kesintisi yapılır. Tek şirketden alınan huzur hakkı tutarı 2022 yılı için Yıllık 880.000 TL den fazla olması halinde Yıllık beyannameye dahil edilmez. Fazla olması halinde tamamı beyan edilir.Ayrıca aynı kişi birden fazla şirketten veya 2. bir ücret geliri olması halinde GVK 86. madedeki koşullara göre Üceret geliri için GV beyannamesi verilir veya verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.