Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 13:29 (Üye) Soru : Şirketimizin ödenmemeiş sermayesi yoktur. Önceki sermaye taahhüdünü tamamlamıştır. Şimdi sermaye artırımı yapılacak. Yapılacak sermaye artırımının bir kısmı nakit bir kısmı geçmiş yıllar karı ve bir kısmı da şirketin ortaklara olan borcundan karşılanacaktır. Sorum ; ortakların şirketten olan alacakları (şirketin ortaklara borcu) sermaye artırımında kullanılacak. Ortakların şirketten olan alacağı daha önce yapılan stok matrah artırımından kaynaklanmaktadır. Yani ortaklar şirkete nakit vermemiş stok matrah artırımı yapıldığında 153 hesaba karşılık 431 hesap alacaklandırılmıştır. Bu durumda ortaklara olan borcun yapılacak sermaye artırımında kullanılması söz konusu olabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Stok affı muhasebe kaydı 153 (B) 525 (A) olarak kayıt yapılması gerekir. Bu hesap hiç bir şarta bağlı olmaksızın Seramayeye ilave edilir.Stok affı için 431 hesap kullanılmaz.431 hesap uzun vadeli ortakdan alın borç için kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.