Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 13:49 (Üye) Soru : Personel barınması için bir anonim şirket gerçek kişiden kiralama yapacak. Bu kiralama neticesinde hesaben ödenen kiranın vergi kanunları karşısında durumu ne olmalıdır. 1)personelin borbrosuna eklenip sgk prim ve gv hesaplanacak mı 2) kira için tevkifat yapılacak mı? 3) katlanılan tüm giderler (kira vergiler sgk primleri ve elektrik gaz su ) kurum kazancından indirilebilirmi?

Cevap : 1-Bordroya eklenerek GV ve DV kesilecektir. Ayni yardım olduğu için Sgk kesilmez. 2-Brüt kira ödemesinden % 20 GV tevkifaı yapılacaktır. 3-Kira tutarı zaten bodroda vergilendirilerek giderleşmiştir. Diğer giderlerde 760 hesaba yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.