Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2022 17:28 (Üye) Soru : vuk 535 sy tebliğ de "gayrimenkul motorlu taşıt alım-satım kiralama İNŞA imal faaliyetinde bulunanlar" diye tanımlanan mükellef gurubuna inşaat yapımı işiyle uğraşan müteahhitler ve bina tadilat-taahhüt işleriyle uğraşan mükellefler girmektemidir.buradaki inşa kelimesi inşaat yapım işi ile uğraşanları kapsamaktamıdır.

Cevap : "İNŞA" kelimesi inşaat yapım işi ile uğraşanları kapsamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.