Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2022 15:44 (Üye) Soru : Sayın danışman, Ses sanatçısı olan serbest meslek erbabı193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi kapsamında sosyal medya içerik hazırlanması istisnasından yararlanmak için vergi dairesine müracaat edip, istisna belgesini almış ve bu kapsamda banka hesabı açmış. Bankaya gelen hakediş tutarı için düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda kdv ve stopaj kesintisi olması gerekiyor mu? Bankaya gelen tutar üzerinden banka %15 gelir vergisi tevkifatı yapıyor.

Cevap : Bankaya gelen hakediş tutarı için fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmez KDV hesaplanmaz. Konu ile ilgili yasal düzenleme açıklaması aşağıdadır. ( YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER Youtuber, blogger/vlogger, tik tok diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edilmiştir. Bu kişilere yapılacakm ödeme Kişinin bu hesabına yatırılır. Gider pusulası düzenlenmez. Bankanın vereceği e-dekont Gider pusulası niteliğindedir. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. Bu kişiler defter tutma, belge düzenleme, beyanname verme, saklama ve ibraz gibi yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı aşması halinde (2022 için 880.000 TL olup, gelecek yıl bu tutar Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna dır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.