Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2022 10:47 (Üye) Soru : Mükellefim Otel ve Konaklama faaliyetleri yürütmektedir. Yayınlanan tebliğe göre Otelcilik üzerine faaliyetleri bulunan Mükellefler E fatura ve E defter sistemine zorunlu olarak geçecektir. Mükellefimin defteri işletme usulüne göre tutulmaktadır. Kayıtları Defter Beyan sisteminde tutuluyor. Bu yılı Bilançoya geçiş haddinin altında cirosunu tamamlayacaktır. E fatura dışında E deftere geçmesine gerek var mıdır?

Cevap : İşletme esasına göre defter tutulmaya devam edilecek (Hadler aşılmaması halinde)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.