Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2022 12:31 (Üye) Soru : Meraba ; 2023 yılı bilançoya geçiş için 2022 hadler mi baz alınacak ,2023 hadler mi ? Bir de kahvehane ve Kafeterya mükelleflerim hizmet işletmesi olarak mı değerlendirecek. Gayri safi kazanç üzerinden mi defter değiştirme hesaplanacak ? Bilgilerinizi rica ederim. Teşekkürler ..

Cevap : 2023 Yılına ilişkin Sınıf değiştirme hadlerindeki değişiklik henüz açıklanmadı .VUK Genel Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır. Defter tasdiklerinde baz alınacak rakamlar 2022 sonu rakamlarıdır. Cafeterye işletmeciliği faaliyetinizin hizmet işletmesi olarak değerlendirilmesi ve gireceği sınıfın belirlenmesinde 213 sayılı VUK.nun 177. maddesinin 2. bendinin dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.