Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2022 09:22 (Üye) Soru : Sayın Danışmana ;Ba bildiriminin düzenlenmesinde ile ilgili görüşünüzü rica ediyorum : ;İşyeri kirası,gayrimenkul sahiplerine hissesi oranında ödeniyor.Hissedarlar içinde Brüt 5000 .TL den az kira alanlar var. Aylık 5000 TL az olanlarında Ba bildiriminde beyan edilmesinin cezai sorumluluğu var mı.Tamamının bildirim kapsamında olduğu düşünülerek,tüm hissedarların bildirilmesinin gerektiğini düşünüyorum.Yanlış beyan diye ceza düzenlenir mi ? Teşekkürler.İyi çalışmalar.

Cevap : Ödenen kiranın Brüt tutarı 5.000 TL nı geçmesi halinde Ba formuna yazılır G.Menkulün hisseli olması bu kuralı değiştirmez. Her hissedarın Brüt hissesi Ba formuna yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.