Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2022 10:05 (Üye) Soru : Merhaba Türkiye’de imal ettiğimiz bir makinayı Gana ülkesindeki bir firmaya sattık ve makinanın Gana’da montajını gerçekleştirdik. İş bedelinin %90’ı Türkiye hesaplarına geldi, kalan %10 kısmı Gana’da yapılacak montaj masrafları için satıcıdan nakit olarak Gana da tahsil edildi. Yurt dışında yapılan nakit tahsilatın VUK 459 nolu Genel Tebliği kapsamında tevsik zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

Cevap : Nakit tahsil edilen tutar Türkiye ye girişte Gümrük hattında deklere ettirilir. Türkiyede Yetkili döviz büfesinde veya Bankada bozdurulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.