Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2022 10:58 (Üye) Soru : Mükllefim 6 aydır muhasebe aidatını vermiyor 4 aydır ödeme istiyorum son 2 aydır hiçbir şekilde telefonlara bakmıyor ve evrak getirmiyor işyeri adresine 2 kez gittiğimde adreste yoktu işyeri kapalıydı bu durumda sözleşmesini fesh etmeden önce resmi olarak yapmam gereken işlemler nelerdir. ?

Cevap : "Muhasebe aidatı " olmaz Yapmış olduğunuz hizmetin bedeli olur. Müşterinin bilinen adresine (varsa ikamet adresine) iadeli tah. mektup gönderin alacağınızı isteyin vereceğiniz sürede yanıt vermez ise sözleşmeyi tek taraflı iptal ediniz. Defter ve belgeleri müşterinin VD teslim ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.