Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2022 13:03 (Üye) Soru : 2023 yılında tüm oteller ciro veya ruhsat şartı aranmaksızın e defter olmak zorunda mı?

Cevap : Evet 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ise, 22/01/2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklere göre; KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE RUHSATLI OTELLER: (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri) E-FATURA E-DEFTER YIL VE BRÜT SATIŞ HASILATI SINIRLAMASI YOK SEKTÖRDEKİ TÜM MÜKELLEFLER 01/07/2022 01/01/2023
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.