Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2022 15:44 (Üye) Soru : Merhabalar, sayın yetkili 2 şirketim şu an tasfiye halinde alacaklılara çağrı 3.ilan 28.09.2022 tarihli sicil gazatesinde yayımlandı.Kapanışın 2023 e sarkmasını istemiyoruz. Kanun 3.ilandan 3 ay geçtikten sonra tasfiye sonu kararı alınır diyor. Bu tarihe göre en erken tasfiye sonu kararını hangi tarihte alabilirim? yani 3 ay sonrası hesabı nasıl yapılmaktadır? 27.12.2022 mi, 28.12.2022 mi, 29.12.2022 mi olmalı ?. cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Tasfiyeye giriş tarihi nedir.?Tasfiyeye giriş beyananmesi ; Tasfiye Beyannameleri; Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Tasfiyeye giriş tarihine göre süre hesaplamasını yapınız. Tasfiyenin sonlandırılması TTK na göre 3 ay olarak belirlendi .ANCAK KVK da değişiklik yapılmadığın için bu süre değişikliğinin önemi olmamaıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.