Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2022 16:53 (Üye) Soru : Soru: Merhaba , Tamamlayıcı sağlık sigortalarını-Özel sağlık sigortalarını sigorta firmasına peşin ödedik. Bordro da 12 aya bölmeli miyim? Soruma aşağıdaki bilgi verilmiş. Ama ben sadece peşin ödemeyi 12 aya mı bölerek mi bordroya yansıtmalıyım? Anlayamadım. Yoksa tek seferde aşağıdaki oranlarda mi göstermeliyim? Cevap:Sayın, GVK 63/3. madde hükmü aşağıdadır.Peşin ödenmiş ise aşağıdaki hesaplamaya göre indirim yapılır. 63/3. (6327 sayılı Kanunun 5.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01.01.2013) Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik , işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkan bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.). Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : 12 aya bölünecek diye bir kural yok.Ödenen prim 1 ay da da (vergi matrahı uygun ise) kullanılır.Fazla olması halinde sonraki aylarda indirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.