Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 14:55 (Üye) Soru : Üstadım. Sorum 01/12/2022 Set Card yüklenen yemek bedellerinden SGK kesilmesi ile ilgili Sorum Olacak 1 Personel İçin Örnek; Set Card Firmasından gelen Fatura 22 Gün Yükleme 88,89*22=1.955,56.- KDV %8 156,44.- Toplam 2.112,00.- Brüt Ücret ; 13.280,00.- Yakacak Brüt : 1.007,65.-(Damga V.) Yemek 22 Gün Brüt : 1.955,56.-(Kart Yüklenen KDV'si Bedel) Bordrolama Konusunda Yardımınız rica ediyorum.

Cevap : Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Yemek Bedeli Adı Altında Yapılan Ödemelerden Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Tutarın Hesaplanması Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı) Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli Ücret bordrosunda gösterilecek olan bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Ancak, bordro ile ilgili damga vergisine esas matraha bu tutarlar da dahil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.