Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 15:01 (Üye) Soru : Bağımsız çalışan SMMM olarak doğum öncesi ve sonrasında sgk ile ilgili yapmamız gereken işlemler nelerdir? Ayrıca doğum yapan smmm iş göremezlik ödeneği alabiliyor mu? takip etmemiz gereken yolu açıklamanızı rica ediyorum

Cevap : 4/b sigortalılarından; 1-Muhtarlar, 2-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, 3-Gelir Vergisi’nden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar Sicili’ne kayıtlı olan, 4-Tarımsal faaliyette bulunanlar. Kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması kaydıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık; çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta ekleyerek çalışmadığı her gün için; erken doğumda ise kadının doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile kadının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İş göremezlik ödeneği sorgulaması e devlet sisteminden kolayca yapılabilmektedir. E devlet sisteminde SGK-4a/4b İş Göremezlik Ödemesi sorgulama seçeneğini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.