Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 13:31 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, mükellefim katı yakıt alım satımı ve bakkal işinden dolayı efatura mükellefi oldu tekel çıkışları ökc den kesilmesi gerektiğini söylememize rağmen düzenli olarak kesmedi bu durumda muhtelif müşteriler 11 tane 1yazıp toplu earşiv faturası kesip çıkış yapabilirmiyiz tşk.

Cevap : 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin E bölümünün 1 ve 2. bentlerinde; "1. 01.01.1991 tarihinden itibaren Tekel İdarelerinden aldıkları tütün, kibrit ve sigaranın perakende satışını yapan mükellefler, mübayaa ettikleri bu tür emtiayı mübayaa gününde elde mevcut vesikalarına dayanarak mübayaa bedeli üzerinden giriş, aynı miktar emtiayı aynı tarihte, VUK.nun 232. maddesinin son fıkrası gereğince düzenleyecekleri faturalara dayanarak satış bedeli üzerinden çıkış kaydedebileceklerdir. 2. Tütün, kibrit ve sigara ile birlikte diğer emtia satışının da yapılması halinde, tütün, kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınması şartıyla, münhasıran, tütün, kibrit ve sigara için toplu fatura düzenlenmesi mümkün olup, diğer tür emtianın her bir satışı için perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) veya fatura düzenlenecektir."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.