Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 15:47 (Üye) Soru : Üstadım, Kamu yararına olmayan bir dernek taşınmazını kahvehane olarak kiraya vermiştir. Kahvehane stopaj kesintisi yaparak kira bedelini ödemektedir. Dernek kira gelirlerini beyan edecek midir?

Cevap : Derneğinize ait gayrimenkulün kiraya verilmesi faaliyetinin, ticari bir organizasyona bağlı olmaksızın yapılması halinde Derneğinize bağlı bir iktisadi işletme oluşmayacağından söz konusu gayrimenkulü kiralayan tarafından, kira ödemelerinden yapılan tevkifat nihai vergilendirme olacaktır.Dernek beyanname vermeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.