Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 15:14 (Üye) Soru : Merhabalar Çalışma izni olan yabancı çalışanın işten çıkışından dolayı çıkış işleminin dışında başka bir yere bildirim yapılması gerekli midir. Gerekli ise nereye ayrıca bir bildirim yapılmalıdır. (Örneğin uluslararası iş gücü genel müdürlüğü gibi birimlere ) Teşekkürler

Cevap : Yabancı çalışanın iş akdinin sona ermesi halinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un 18. maddesi gereğince en geç 15 gün içinde bakanlığa çalışanın iş akdinin sona erdiğini bildirmek gerekmektedir. Bu nedenle, işten ayrılış bildirgesi örneğini ekleyerek, yabancı personel ile çalışmanızın sona erdiğini bir dilekçe ile çalışma iznini veren birime bildirmeniz uygun olur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Madde 0018: Bildirim yükümlülüğü Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.