Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2022 16:23 (Üye) Soru : Merhaba Doktorlarımızın ortaklık halinde sağlık kabini kurması durumunda nasıl bir vergi yükümlüğü mevcut olacaktır.hangi beyanlardan sorumlu olacaklar

Cevap : Adi ortaklık kuruluyor ise GV mükelleflerinin vermesi gereken beyannameler verilecektir.(Geçici vergi.KDV,Muhtasar ve Yıllık GV beyannamesi) Ortaklık adına DBS den SM Kazanç defteri tutulur.e-smm düzenlenir.İktisadi işletme veya şirket kurulması halinde Bilanço esasına göre defter tutulur Geçici Vergi.KDV,Muhtasar ve Yıllık KV beyannamesi verilir. B a Bs formu verilir. Fatura düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.