Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2022 13:41 (Üye) Soru : Merhaba sıfır motosiklet alım satımı yapan bir mükellef .alımında faturaya uygulanan KDV ve ÖTV giderinin muhasebe kaydı nasıl olmalı .Birde satışında %direk 18 KDV mi uygulamamız gerekir .teşekkürler

Cevap : 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde; yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunun motorlu araca otomobil, iki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araca motosiklet, bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denileceği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; kanunda motosiklet ve otomobilin ayrı ayrı tanımı yapılmış olup, pazarlama faaliyetinde kullanacağınız motosiklet yukarıda belirtilen tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer almadığından otomobil olarak değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, ticari faaliyetinizde kullanacağınız motosikletin alımı sırasında yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılır. ÖTV nin tamamı GİDER yazılır. Uygulanacak KDV oranı % 18 dir. 254 (B) 191 (B) 770 (B) ÖTV 329/102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.