Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2022 09:46 (Üye) Soru : Merhaba, Özel İstihdam Bürosu açmak amacıyla üç ortaklı bir şirket kuracağım. Aşağıdaki sorularıma İŞKUR'dan tatmin edici cevap alamadım: 1) Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler arasında 'Özel istihdam bürolarının, münhasıran iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olduğuna ilişkin belge' bulunmaktadır. Burada "ve/veya" şeklinde belirtildiği için, internet sitesi yeterli olacak mıdır? 2) Eğer ofis zorunluluğu varsa, birçok sektöre sıkça kullanılan ve gerekli olduğu takdirde toplantı odası, konferans odası, çalışma alanı ve internet gibi hizmetlerin sunulduğu 'sanal ofisler' adres olarak gösterilip, denetimlerde uygun olarak değerlendirilebilir mi? 3) Farklı bir iş dalı için halihazırda kullanmakta olduğumuz mevcut ofisimizin bir kısmı özel istihdam bürosu işimiz için kullanılabilir mi? 4) Yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı takdirde, şirket ortaklarından biri 'Çalıştırılacak Nitelikli Personel' kapsamında gösterilebilir mi? 5) 'İş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyan' şartında belirtilen teknik donanımdan kastedilen genel kabul gören bilgisayar, internet, MS Office uygulamaları vb. donanım mı, yoksa piyasada satılmakta olan İnsan Kaynakları uygulamaları sağlayan sistemler midir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Konun hakkında bizimde bilgimiz yok. Aşağıdaki linkde bulunan yönetmeliği incelemenizi öneririz. Resmî Gazete 11 Ekim 2016 SALI Sayı : 29854 ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-1.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.