Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2022 10:16 (Üye) Soru : Üstadım , Tek ortaklı bir anonim Şirkette , Şirket ortağının iki çocuğu, fiilen hizmet akdine bağlı olarak ücretle şirkette çalışıyorlardı aldıkları ücretler için sigorta pirimi ,gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılarak net ücretleri şirket tarafından ödenmektedir. şirket sahibi bu kişileri (çocuklarını ) genel kurulda şirkete dışarıdan atanan yönetim kurulu üyesi olarak temsil ve imzaya yetkisi verdi, ve temsil yetkilerinden dolayı herbirine ayrıca 15.000,00 TL aylık ilave ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Bu durumda dışarıdan yönetim kurulu üyesi olmadan önce hizmet akdine bağlı aldığı mevcut ücretine mi ilave etmemiz gerekir, yoksa her bir ücreti ayrı ayrı mı değerlendirip dışarıdan atanan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı ücret için ayrı Ücret bordrosu düzenleyerek Gelir Vergisi Ve Damga vergisi hesaplayıp ödenmesinin mi yapılması gerekir Dışarıdan Atanan Yönetim Kurulu Üyesi olarak 4/a kapsamanda Sigortalığının devam etmesi mi gerekir dışardan atana yönetim kurulu üyeliği için 4/b ile ilgili bir durum söz konusumudur saygılarımla

Cevap : SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup kişiler, huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulacaktır. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.